Przygotowanie dokumentacji ATEX - KMR Consulting kmrconsulting.pl

Przygotowanie dokumentacji ATEX - KMR Consulting

W KMR Consulting zajmujemy się opracowywaniem i przygotowywaniem dokumentacji ATEX. Dokumentacja ATEX przygotowywana jest dla: sektora spożywczo - młynarskiego, stacji tankowania pojazdów, sektora metalurgicznego oraz dla sektora chemicznego. Dyrektywy ATEX określają wymagania dla urządzeń i miejsc pracy w środowisku występowania atmosfery wybuchowej utworzonej przez gazy, pary i mgły oraz przez pyły reagujące z powietrzem atmosferycznym. Unia Europejska nałożyła określone wymogi prawne dla zakładów produkcyjnych na których terenie mogą pojawić się atmosfery wybuchowe. Niezbędną dokumentację dotyczącą środowiska ATEX przygotujesz dzięki Naszej pomocy.

Dokumentacja ATEX


KMR Consulting Robert Mazur
Jutrzenki 14
05-850Ożarów Mazowiecki
mazowieckie
Tel.: 690360998
NIP: 6572378412
REGON: 380391730


Pon. - Pią. 8:00-16:00