Oprogramowanie tablic interaktywnych | A–Z - Centrum rozwoju Edukacji a-z.edu.pl

Oprogramowanie tablic interaktywnych | A–Z - Centrum rozwoju Edukacji

Praca grupowa to jedna z najbardziej popularnych metod aktywizujących uczniów, dzięki której rozwijamy ich umiejętności kluczowe oraz realizujemy wymagania podstawy kształcenia ogólnego. Wykonywanie tego rodzaju zadań sprzyja zaangażowaniu całej klasy w proces uczenia się. Pracując w ten sposób uczniowie mają znacznie więcej okazji do wypowiadania się, podejmowania inicjatyw i dokonywania wyborów. Nie zawsze jednak nauczyciele dobrze radzą sobie z realizacją tej formy zajęć – najwięcej trudności sprawia zazwyczaj przydział zadań i sprawiedliwe ocenianie, barierą bywa też hałas, czy „chodzenie po klasie”. Dlatego wychodzimy z propozycją szkoleń doskonalących umiejętności nauczycieli w zakresie pracy grupowej. Nauczyciele będą mogli wykorzystać zaproponowane formy do realizacji nauczanego przez nich przedmiotu.

https://a-z.edu.pl/oprogramowanie-tablic-interaktywnych-corinth/


Marzena Roth Centrum Szkoleniowe A – Z
Jesiennych Liści 11c
03-289Warszawa
mazowieckie
Tel.: 22 435 68 12
NIP: 5361109790
REGON: 141567803
FB /